Можем да Ви предложим повече...

Създаването на красива и добре функционираща интернет страница може понякога да изглежда измамно лесно, но в действителност изисква много повече от просто владеене на кода. За да станеш успешен уеб дизайнер, трябва преди всичко да работиш усърдно с педантично внимание към детайлите. Всеки интуитивен и грабващ вниманието дизайн е резултат от сложен процес, основан на креативност и добър вкус.

Web design and
development

Разработваме и изграждаме уеб базирани решения и цялостни интернет присъствия.

WordPress themes
development

Имаме богат опит в разработката на индивидуални теми за WordPress.

Content management
strategy and architecture

Разработваме концепции и стратегии за адекватното управление на данни и информация.

Brand identity
design

Дизайн на цялостна фирмена идентичност или на отделни елементи от нея.

Product and event
photography

Извършваме продуктова фотография и заснемане на производствени процеси.

Отговорност преди всичко

Нашето ателие за уеб дизайн и уеб базирани разработки е изградено от млад и креативен екип, с умениия в планирането и изграждането на различни проекти и цялостни интернет присъствия за нови или утвърдени фирми.

Щастливи сме, че изминалите години ни позволиха да събираме опит и умения не само тук, но и извън границите на България. Така продължаваме да се развиваме и в нашия роден град Шумен, с желанието да сме близо до нашите клиенти, да живеем и работим в една обща реалност с тях.