Авторство

Защита на авторството и интелектуалната собственост.

Настоящият сайт е собственост на Уеб Артс Корпорейшън ЕООД, предоставената в него информация има за цел единствено да улесни комуникацията с нас и да подобри нашето представяне на пазара.

Текстовата информация е разработена за целите на настоящия сайт от или изрично за Уеб Артс Корпорейшън ЕООД. Използваните графични, снимкови, аудио или видео материали са собственост на Уеб Артс Корпорейшън ЕООД или са взети от източници и организации, които ги предоставят за безвъзмездно ползване с комерсиална цел без необходимост от посочване на източника. Използваните шрифтове са взети също от източници и организации, които ги предоставят за безвъзмездно ползване с комерсиална цел без необходимост от посочване на източника.

Уеб Артс Корпорейшън ЕООД не предявява претенции към правото на собственост върху имената, търговските марки, информационните материали и софтуерни решения на трети лица използвани в настоящия сайт. Те са предоставени на Уеб Артс Корпорейшън ЕООД с правото за ползване с комерсиална цел без необходимост от посочване на източника.

Всички материали в сайта са защитени от Закона за авторско право и сродните му права. Ако смятате, че част от настоящия сайт е наранила Ваши авторски права, може незабавно да се свържете с нас за дискутиране на съответния казус.