IG Correct

Надеждно и качествено счетоводно обслужване

IG Correct

IG Correct е счетоводна компания, създадена с идеята да предложи надеждно и качествено счетоводно обслужване на фирми от Шумен и региона.

Корпоративната визия на сайта е изградена със строги форми, ясни цветове и стил. Тя има за цел да подчертае текстовата информация в сайта, подпомагайки усещането за яснота, изчистеност и прегледност.

Паралелно с представяне на своята търговска дейност, ръководството на компанията се стреми да предостави и доста полезна за обществото информация. Базирайки се на своя дългогодишен опит те умело дават изчерпателни отговори на редица актуални въпроси от търговско или счетоводно естество.