МЦ Семкови

Грижи и внимание в сърцето на град Шумен

Медицински център „Семкови“ функционира от 2002 година под вещото ръководство на екип от високо-квалифицирани специалисти. Лечебното заведение се намира в сърцето на Шумен и предлага на своите пациенти съвременна апаратура за ехографска диагностика и възможност за амбулаторна хирургия.

При разработването на интернет сайта за медицинския център изрично бе обърнато внимание на неговото стратегическо местоположение в град Шумен и близостта му до медико-диагностична лаборатория, аптеки и други лекарски кабинети и центрове.

Текстовата информация в сайта има за цел основно да даде по-ясна представа за лекраския екип в центъра, за техния опит и компетентност, помагайки за преодоляването на дистанцията между лекар и пациент.

Разработен е специален панел за запазване на часове, съобразен с индивидуалния график на всеки лекар. Административният панел на сайта предоставя допълнителна възможност за контрол на панела, редакция на часовете и работното време, комуникация с регистриран пациент и много други.

Към проекта

Галерия