Рали „Стари Столици“

Плакат и графични материали за 50-то юбилейно издание на национален рали шампионат „Стари столици“ - 2020.

Подкрепихме провеждането на 50-то юбилейно издание на национален рали шампионат „Стари столици“ - 2020 с разработването на плакат, баджове, информационни материали и много други графични елементи.

Тъй като изданието е юбилейно, в концепцията на плаката заложихме идеята за колаж от снимки с победителите през годините. Разположени са като градивни блокчета в стена, за да покажем как всеки от тях е допринесъл за развитието на мероприятието.

В центъра е разположена снимка на победителя от последното издание на рали „Стари Столици“, заснета през 2018 г. от нашия екип. В негативното пространство около автомобила е поместена цялата текстова информация и лого изображения на отделните спонсори, общини и организации.

Галерия