Симфониета Шумен

Държавен симфоничен оркестър

Първият модерен симфоничен оркестър в Шумен се създава през есента на 1941 г. под ръководството на Владимир Василев – преподавател по музика в Учителския институт. Днес ръководител и диригент на Симфониета – Шумен е Калина Василева.

Респектиращото професионално ниво на Симфониета – Шумен, доказан с изпълнения на значими творби от всички жанрове и епохи на световния симфонизъм, привлича интереса на български и чуждестранни композитори към премиерни изпълнения на техни творби.

Ние имахме честта да разработим сайта на Симфониета Шумен. Създадохме много полезен и лесен за навигиране информационен поток и възможност за информационно абониране.

С много практична визия и непринудена цветова гама, даващи възможност на дейностите и събитията на творците да изпъкнат.

Към проекта

Галерия