Копирайтинг

Kогато думите създават усещания и продават цели и продукти.

Можем да Ви бъдем полезни със създаването на подходящите текстове за вашите проекти, съобразени със спецификата на проекта ви.

Част от важните въпроси, с които ние ще се заемем са: на кого говорим, какво желаят посетителите на уебсайта ви, яснотата и полезността на изказа, съобразен с различните видове стилистика и граматически норми, водещи до успешен копирайтинг.

А успешният копирайтинг е този, който води аудиторията към търсената от тях информация бързо и лесно. Той е този, който „убеждава“, че вашият продукт или услуга е точно това, което търсят те.

Шумен, България

Проекти