Data architecture

Планирано и организирано управление на информация.

Управлението на данни и информация е най-общо понятие, което се отнася главно към процесите и методите свързани със събирането, съхраняването и управлението на различни видове данни, имащи съответното значение за дадена организация. Процесът илюстрира планираното и организирано управление на информация, имаща отношение към определени фирмени потребности или към даден период от време.

Всяко добре разработено приложение за управление на информация съчетава в себе си три различни аспекта, отговорни за изграждането на цялостната му концепция. Идеен модел - дефиниран от общата идея на системата и включващ в себе си компонентите, които изграждат общата семантична структура на приложението. Логичен модел - дефиниран от концепцията на идейния модел, определяйки логичните връзки между отделните видове данни и информационни структури. Технологичен модел - дефиниран от техническите особености на конкретни процеси и функции, от евентуалното интегриране на приложението към допълнителни технически инфраструктури, и от установените технически потребности и практики на клиента.

В реалната практика цялата концепция за управление на данни и информация намира много по-разбираема и удобна реализация с разработването на индивидуални софтуерни решения. Тези продукти са специално разработени да организират и управляват ефикасно различни типове информация с конкретни цел и период от време. При разработването на уеб базирани решения обикновенно цялото приложение е защитено с парола и е достъпно само за определени потребители. Като примери от нашата практика за подобни уеб базирани приложения можем накратко да разкажем за следните два проекта.

Приложение за управление на малка сладкарница, което организира изцяло работния и производствен процес на заведението, анализирайки различни аспекти от тяхното бизнес ежедневие като например каталогизиране на суровини и рецепти, създаване на база данни от доставчици, оптимизиране на механизмите за ценообразуване, автоматично генериране на етикети и документация, проследяване на месечни разходи и плащания и други.

Друг пример би бил приложението, което създадохме за Алкомет АД като инструмент за организиране на тяхното участие в 12-тото световно изложение ALUMINIUM 2018 в Дюселдорф, Германия от 9 до 11 Октомври 2018. Нашето уеб базирано приложение се грижеше за управлението на плануваните срещи на панаира съблюдавайки свободните, представители и времеви интервали във всеки момент от работния ден. Като резултат ръководството можеше с лекота да следи цялото работно ежедневие и натовареност на своите служители, както и автоматично да извлича доклади или друг вид документация.

При разработването на специализирани приложения за ефективно управление на данни и информация ние главно се концентрираме върху идейния модел, който е директно сформиран от конкретните нужди на съответния клиент.

Шумен, България

Проекти

Web Arts CMS

Web Arts CMS

Затворена система за управление на вътрешнофирмена информация.

Повече

Matinee CMS

Matinee CMS

Затворена система за управление, планиране и отчет на сладкарница.

Повече

Alcomet fair CMS

Alcomet fair CMS

Затворена система за организиране и управление на участие в международно изложение.

Повече