Български хоров съюз

Неправителствена организация на хоровете в България

Български хоров съюз е юридическо лице с нестопанска цел, неправителствена организация на хоровите колективи в България. Тя е наследник на създадения през 1926 година Съюз на народните хорове, (по-късно Български певчески съюз), чийто Председател от 1933 до 1944 година е големият композитор и общественик акад. Петко Стайнов.

Богат на постоянно обновяващи се събития и новини. Уебсайтът на БХС сме изработили с много любов и внимание към детайла. Визията е синхронизирана от общите ни нагласи и очаквания за това как би изглеждал един уебсайт, изпълнен с творчество, работа и дъх на забавление.

Към проекта

Галерия