SD Лого

Лого изображение за творчеството на Славил Димитров като диригент и композитор.

Настоящите графика и логотип са разработени с идеята да се превърнат в неразривна част от личността и творчеството на Славил Димитров като диригент и композитор.

Целта беше изграждането на елегантен продукт с изчистени линии, богата символичност и определен емоционален тон. Това наложи изходната концепция да бъде с максимална идейна наситеност и добре премерен баланс между отделните елементи.

Главният корпус на графиката стилизирано онагледява една от основните диригентски схеми - 4/4, като е обърнато и внимание върху динамиката и акцентите на отделните махове. Първият мах е представен с диригентска палка, разположена в центъра на графиката, с идеята да бъде балансиращ стожер на цялата композиция. Третият и четвъртият мах допълват първия в образуването на стилизиран вариант на буквата Д.

Фамилията е представена с инициал на кирилица, създавайки асоциация с културните и социални корени на диригента. Личното име от друга страна е представено с инициал на латиница като отражение на постигнатото професионалното развитие в международно отношение.

В графиката могат да се открият и други идейни концепции, като например издуто от попътен вятър корабно платно, камбана, кръст и други.