Елкомнет

Елкомнет ЕООД се занимава с изграждането и поддръжката на електропреносни и комуникационни мрежи.

Елкомнет ЕООД се занимава с изграждането и поддръжката на електропреносни и комуникационни мрежи. Фирмата е регистрирана като търговско дружество в началото на 2019 година, но екипът й може да се похвали с дългогодишен опит и съществен принос в изграждането на редица знакови за Шумен и региона проекти.

Водеща линия в структурната подредба на сайта е ясното представяне на фирмата и нейната дейност. Затова и при разработването на дизайна насочихме вниманието си към реализираните от фирмата проекти и съответната удовлетвореност на клиента.

Цветовете и шрифтовете са съобразени с вече утвърдената и предварително разработена от нас графична идентичност на фирмата – лого, визитни картички, фирмени бланки и други.

Към проекта

Галерия