IG Correct

Надеждно и качествено счетоводно обслужване

Счетоводна къща „IG Correct“ гр. Шумен е създадена с идеята да предложи качествено счетоводно обслужване на фирми от града и региона. Въпреки динамично променящата се счетоводна и данъчна нормативна база в България, вече 10 години утвърдените фирмени ценности на „IG Correct“ остават неразривно свързани с финансовото развитие и стабилност на всеки техен клиент.

Сайтът на фирмата е разработен с изчистена корпоративна визия и има за цел да ориентира потребителя в професионализма на екипа и предлаганите от тях услуги. Използвани са пастелни цветове, ненатрапчив шрифт и достатъчно негативно пространство, така че навигирането из сайта и възприемането на текстовата информация да става интуитивно и без излишно натоварване.

Към проекта

Галерия