Brand identity

Графичен дизайн на цялостна фирмена идентичност.

Графичната идентичност е още едно понятие с широко значение, което се използва масово в най-различни ситуации и контекст. Като цяло то описва цялостната визия на дадени компания, марка, личност или продукт, и обединява всички графични компоненти като име, лого, шрифт, цветове, форми, негативно пространство и други.

Сред най-важните аспекти на една добре разработена графична идентичност е посланието, което достига до потребителите. Идентичноста се базира главно върху целите и ценностите на компанията в синхрон с мястото й на пазара и желаната целева група. Тези компоненти се залагат дълбоко в основното послание, което трябва да е еднозначно и лесно разбираемо за всички потребители.

Всяка графична идентичност неизменно създава дадена емоционална конотация към продукта и неговата разпознаваемост на пазара. Това допълнително налага стремеж към яснота и постоянство при определянето на строги правила за употребата на бранда и неговите основни компоненти.

Шумен, България

Проекти

SD Лого

SD Лого

Лого изображение за творчеството на Славил Димитров като диригент и композитор.

Повече

Ал+Ко

Ал+Ко

Ал+Ко са едно от знаковите за Шумен и региона предприятия с над 25 годишна история

Повече