Опит и умения

Смело търсим границите на нашите възможности.

Design & Development

Design & Development

Дизайнът винаги следва съдържанието, развива се от корените му, допълва го с допълнителни невербални послания и подчертава с фини акценти неговата емоционална конотация. Стремим се във всяка разработена от нас концепция да се усеща усърдие и внимание към детайла, за да може тя да бъде в максимален синхрон със съдържанието на сайта и неговото послание към потребителите.

Повече
WordPress themes

WordPress themes

Ние се концентрираме върху създаването и разработването на индивидуални WordPress теми и плъгини. Това ни дава възможност да Ви предложим не само надежден сайт с модерна визия и богата функционалност, но и административен панел към него, с който сами и по всяко време да създавате, редактирате и публикувате Вашето дигитално съдържание в сайта.

Повече
Data Architecure

Data Architecure

Управлението на данни и информация е най-общо понятие, което се отнася главно към процесите и методите свързани със събирането, съхраняването и управлението на различни видове данни, имащи съответното значение за дадена организация. Процесът илюстрира планираното и организирано управление на информация, имаща отношение към определени фирмени потребности или към даден период от време.

Повече
Brand identity

Brand identity

Всяка графична идентичност неизменно създава дадена емоционална конотация към продукта и неговата разпознаваемост на пазара. Това допълнително налага стремеж към яснота и постоянство при определянето на строги правила за употребата на бранда и неговите основни компоненти.

Повече
Product photography

Product photography

Продуктовата фотография е ключова за успеха на всяко интернет присъствие. Вниманието на потребителите гравитира основно към заложените в сайта снимки. Ако те им харесат, ангажираността им към продукта ще се увеличи заедно с шанса да вземат положително покупателно решение.

Повече