Опит и умения

Смело търсим границите на нашите възможности.

Design & Development

Проектиране и изграждане на уеб базирани продукти и цялостно интернет присъствие.

Повече

WordPress themes

Богат опит в разработката на индивидуални теми за WordPress.

Повече

Data Architecure

Системи и стратегии за адекватно управление на информация.

Повече

Brand identity

Дизайн на цялостна фирмена идентичност или на отделни елементи от нея.

Повече

Product photography

Продуктова фотография и заснемане на производствени процеси.

Повече